Kariera u Biegeprofis

Firma Biegeprofis RHB GmbH dąży do ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach swojej działalności.

Umożliwiamy naszym pracownikom ciągłe doskonalenie zawodowe poprzez regularne szkolenia i wymianę informacji z innymi specjalistami z naszej branży:

  • wizyty na targach
  • dokształcanie pracowników z działów technicznych
  • dokształcanie pracowników z działów administracyjnych

Z każdym nowym projektem zwiększają się nasze zasoby wiedzy i doświadczenia. Na nowe wyzwania odpowiadamy innowacyjnością i ciągłym podwyższaniem kwalifikacji personelu.

Zapraszamy do składania podań!

Być może jeszcze sami nie wiemy, że Państwa potrzebujemy.
Kompletne dokumenty aplikacyjne należy kierować e-mailem do:

bewerbung@biegeprofis.de

do rąk p. Jörga Hilsky’ego.