Współrzędne gięcia – wyznaczanie i wykorzystanie

Wyznaczanie współrzędnych gięciaTrójwymiarowe gięcie trzpieniowe jest ściśle powiązane z tematem współrzędnych gięcia.

Współrzędne gięcia są bowiem wprowadzane do komputera podczas symulacji procesu gięcia, która jest wspomagana przez program komputerowy.

Podczas tej symulacji można sprawdzić, czy należy spodziewać się kolizji z korpusem maszyny. Możliwej kolizji można zapobiec poprzez zmianę współrzędnych gięcia lub zmianę kierunku gięcia. Oczywiście konsultujemy to zawsze z klientem.

Po przeprowadzeniu symulacji, przed rozpoczęciem właściwej produkcji, na podstawie gięć nastawczych wyznaczamy stosunek sprężynowania, sprężynowanie promienia i wydłużenie detalu. W tym celu musimy mieć dodatkowy materiał z tej samej partii produkcyjnej.
Po ustaleniu wszystkich korekt, oprócz współrzędnych gięcia rejestrowane są również zmienione parametry, a dane gięcia są na nowo obliczane.

W ten sposób wyznaczane są współrzędne gięcia

Na wszystkich odcinkach prostych kładzione są linie środkowe, które są następnie wydłużane poza promień. Powstają punkty przecięcia. Punkty przecięcia oraz punkt początkowy i punkt końcowy linii środkowych są podawane w układzie współrzędnych X, Y, Z.

W naszej specyfikacji Współrzędne gięcia można pobrać schematyczny widok oraz przykład wyznaczania współrzędnych gięcia.

W celu sprawdzenia wykonalności produkcyjnej, potrzebne są nam również informacje o średnicy rury, grubości ścianki, promieniu gięcia i gatunku materiału.