Gięcie trzpieniowe – technologia gięcia rotacyjnego z użyciem trzpienia

Gięcie trzpieniowe lub rotacyjne z użyciem trzpienia jest wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach, np. meblarstwo, przemysł motoryzacyjny i produkcja maszyn.

Typowe są tutaj

  • małe promienie gięcia, odpowiadające ok. 2-krotności średnicy rury (R=2xD neutralne włókno
  • występujące naprzemiennie proste i promienie
  • dowolna orientacja w przestrzeni.

W technologii gięcia rotacyjnego z użyciem trzpienia rura jest nasuwana na trzpień i mocowana za pomocą szczęki zaciskowej do narzędzia. Kolejnym krokiem jest rotacja rolki gnącej z zaciskiem i gięcie rury w dół dookoła narzędzia.

W razie powstawania pofałdowań na wewnętrznej stronie rury pracę trzpienia może wspomagać wygładzacz fałd. Jest to niezbędne zwłaszcza w przypadku materiałów o cienkich ściankach.

Gięcie trzpieniowe - technologia gięcia rotacyjnego z użyciem trzpienia

Materiał trzpienia należy zawsze dobierać tak, aby stanowił przeciwieństwo materiału wyjściowego giętego elementu. Materiały mogą wtedy optymalnie się po sobie przesuwać.

Specyfika gięcia rotacyjnego

Do każdej kombinacji średnicy rury i promienia gięcia potrzebny jest oddzielny zestaw narzędziowy. Dzięki dużej liczbie narzędzi, również do gięcia 3-rolkowego, możemy oferować elementy stanowiące połączenie gięcia trzpieniowego i 3-rolkowego.

Tradycyjna konstrukcja przewodów jest zbudowana z pojedynczych łuków spawanych połączonych poprzez zespawanie z rurami prostymi. Dzięki posiadanej przez nas technice gięcia, która umożliwia uzyskanie wysokiej precyzji na skali produkcyjnej, możemy produkować takie elementy po niższych kosztach. Wyeliminowane są również problemy wnikające z wad spawów. Klient otrzymuje niedrogi produkt o pięknym kształcie, bez wad, który stanowi wartość dodaną również dla jego klientów.

Chętnie możemy przygotować dla Państwa szczegółową ofertę porównawczą.