ArboSkin: Nasze elementy gięte zawierające trwałe i nadające się do powtórnego wykorzystania biotworzywa sztuczne, tworzące elewację

Elementy gięte na elewacje Mock-Up

Elementy gięte na elewacje Mock-Up

Wszechstronność zastosowań naszych elementów giętych nie ma granic.

Z różnych giętych rur stalowych metodą rotacyjną w ramach projektu badawczego powstała konstrukcja nośna na elewację Mock-Up ArboSkin.
Instytut Ustrojów Nośnych i Projektowania Konstrukcji (ITKE) Uniwersytetu w Stuttgarcie zaprojektował i zrealizował elewację Mock-Up Arbo Skin.

Cechy szczególne: Wspólnie z partnerami z gospodarki w ramach tego projektu udało się opracować biotworzywo sztuczne, które jest ekologiczne dzięki swojej bazie roślinnej. Poza tym elementom z tego tworzywa mogą być nadawane różne kształty.

Element prefabrykowany elewacji

Element prefabrykowany elewacji

Innowacja, którą chętnie wsparliśmy

Szczegółowe informacje na temat tego projektu można znaleźć na stronie internetowej ITKE. Szybki przebieg budowy można zobaczyć na tym filmie. (zewnętrzny link)