Jeśli obiekt musi być lekki, potrzebne jest gięte aluminium!

Gięte kształtowniki aluminiowe do budowy obiektów targowych

Gięte kształtowniki aluminiowe do budowy obiektów targowych

Szczególnie w lotnictwie, ale na przykład  również do budowy obiektów targowych elementy lekki cieszą się szczególnym popytem.

Dla naszych klientów wyginamy coraz więcej aluminiowych rur, kształtowników oraz profili specjalnych o różnych promieniach. W przypadku tego materiału należy pamiętać o jego kilku specyficznych cechach.
Tak więc nie należy giąć aluminium na promienie mniejsze niż 4-krotność średnicy rury.

Gięte rury aluminiowe na motolotnie

Gięte rury aluminiowe na motolotnie

Gięcie ostrych łuków z aluminium

Jeśli narzędzie do gięcia jest za małe, a więc za mały jest promień, rura pęknie na łuku. Jeśli materiał nie jest jeszcze dobrze utwardzony, w najlepszym przypadku powstaje efekt „skórki pomarańczy“, ale ze znacznym osłabieniem materiału na łuku zewnętrznym. Do wykonywania ostrych łuków z aluminium potrzebne są specjalne zmiany w giętarkach, które mają miejsce prawie wyłącznie w produkcji całkowicie zautomatyzowanej, gdzie koszty są kompensowane dużymi ilościami produkowanych sztuk.

Gięcie łuków aluminiowych

W technologii gięcia 3-rolkowego aluminium otwiera duże możliwości, jeśli jest to materiał dobrej jakości, a więc zachowuje się jednolicie podczas gięcia.

Dalsza obróbka giętego aluminium

Spawanie jest oferowanym przez nas następnym etapem obróbki aluminium.

Aluminium jest bardzo lekkim metalem, który dobrze nadaje się do obróbki plastycznej, a jednocześnie jest wytrzymały Ponieważ aluminium jest metalem lekkim, jest bardzo łatwe w obróbce. Dzięki pasywującej warstwie tlenku, która powstaje w kontakcie z powietrzem, metal ten uzyskuje bardzo dobrą odporność na korozję. Aluminium nie rdzewieje, co jest jedną z przyczyn dużej trwałości i niewielkiego zakresu niezbędnej pielęgnacji. Ponadto aluminium jest przewodnikiem – zarówno termicznym, jak i elektrycznym.

Dzięki tym wielu pozytywnym właściwościom aluminium stało się w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych metali użytkowych. Nie można już sobie wyobrazić życia codziennego bez aluminium.
Aluminium dzięki swoim właściwościom dobrze nadaje się do gięcia, obróbki plastycznej i ma szerokie zastosowania. Metal ten został odkryty w 1808 roku, chociaż właściwa produkcja rozpoczęła się w 1825 roku.

Chemik Carl Josef Bayer w 1889 roku opracował nazwaną od jego nazwiska technologię Bayera produkcji aluminium, która jest stosowana do dziś.
Aluminium jest najczęściej występującym metalem w skorupie ziemskiej, ale nigdy nie występuje w czystej formie. Ruda wykorzystywana do pozyskiwania aluminium nazywa się boksyt i występuje przede wszystkim w Brazylii, Chinach, Australii, Rosji i Afryce Zachodniej, a także w wielu innych miejscach na Ziemi.

Dzięki swoim korzystnym właściwościom metal ten jest wykorzystywany przede wszystkim przy produkcji samolotów i pojazdów, a więc w dziedzinach, w których liczy się mały ciężar. Również w życiu codziennym spotykamy się z aluminium, na przykład powszechnie znana folia aluminiowa jest bardzo chętnie używanym materiałem opakowaniowym, między innymi dzięki działaniu zaporowemu, jeśli chodzi o dopływ światła i tlenu sprawia, co sprawia, że zapakowana żywność dłużej zachowuje świeżość.
Ponieważ produkcja aluminium jest energochłonna, bardzo wydajny jest tutaj recykling. Do recyklingu aluminium potrzeba tylko 5% pierwotnie zużytej energii. W skali globalnej około 40% wytwarzanego aluminium pochodzi z procesów recyklingu.

Cena aluminium znacznie spadła dzięki znacznemu uproszczeniu sposobów pozyskiwania i obecnie wynosi około 2000 $ za tonę.