Leksykon gięcia

Obliczanie istotnych wymiarów

Obliczanie istotnych wymiarów

Podobnie, jak wiele innych branż, również gięcie posługuje się własnym językiem, którego znajomość niesie ze sobą korzyści o decydującym znaczeniu.

Już w początkowej fazie dobrze jest posługiwać się ujednoliconym językiem. Wtedy wszystkie zainteresowane strony wiedzą, o co chodzi, nie ma czasochłonnych dodatkowych pytań i niepewności w posługiwaniu się określoną terminologią. Efektem są elementy gięte, dokładnie dopasowane do wymagań klienta.

Poniżej objaśnimy kilka terminów, które są niezbędne do opisania żądanego elementu giętego.

Kształt gięcia:

zwany także kierunkiem gięcia; opisuje położenie danego kształtownika na łuku, często używa się też zwrotu „lekki kierunek“ lub „oś ciężka/kierunek ciężki gięcia“. Możliwe kształty gięcia można znaleźć w naszej specyfikacji „Kształty gięcia“. Żądany kształt gięcia ma często decydujące znaczenie już na etapie zapytania, ponieważ wtedy następuje podjęcie decyzji co do technicznej wykonalności.

Kąt gięcia:

patrz ilustracja z prawej „zwymiarowany łuk“; chodzi to o kąt, o który kształtownik ma zostać odgięty od swojego toru prostego

Promień gięcia:

patrz ilustracja z prawej „zwymiarowany łuk“; promień gięcia opisuje wielkość toru kołowego, na którym ma znajdować się łuk. Nasze dostępne narzędzia do gięcia są opisywane przez średni promień (dostępne narzędzi i możliwe promienie gięcia można znaleźć w naszych specyfikacjach „Narzędzia do gięcia trzpieniowego“ i „Narzędzia do gięcia 3-rolkowego“)

Długość łuku:

patrz ilustracja z prawej „zwymiarowany łuk“; zewnętrzna długość łuku określa (zamiast kąta gięcia), jak daleko ma sięgać gięcie

Wymiar średnicowy i długość cięciwy:

patrz ilustracja z prawej „zwymiarowany łuk“; wartości te po połączeniu umożliwiają uzyskanie żądanego promienia gięcia. Długość cięciwy, nazywana również długością łaty, może być dowolnie ustalana: w tym celu należy położyć na łuku prostą (drewnianą łatę lub inny przedmiot albo rysunkowo za pomocą linii). Wychodząc od tej linii jako bazę przyjmuje się prostopadle odległość od wewnętrznej krawędzi elementu giętego, a więc wymiar średnicowy.

Końce gięcia:

patrz ilustr. z prawej „zwymiarowany łuk“; ze względów technicznych nie całą długość rury lub kształtownika może zostać wygięta. Proste początki i końce są nazywane końcami gięcia. Na żądanie możemy je bez problemu usunąć (cięcie na wymiar gotowy).

Współrzędne gięcia:

Współrzędne gięcia są to dane, według których odbywa się gięcie metodą rotacyjną. Uzyskiwanie współrzędnych gięcia opisujemy szczegółowo w naszej specyfikacji „Współrzędne gięcia“.