Pierwszorzędna jakość elementów giętych – temu celowi całkowicie się poświęciliśmy!

Warto zaufać certyfikowanemu wykonawcy usług. Stale poddajemy się procesom certyfikacji, aby udowodnić naszą jakość.

Na stole kontrolno-spawalniczym wyznaczamy standardy jakości naszych produktów giętych.

Ponieważ właściwości materiałów wahają się i każda rura musi być kontrolowana, procesy kontroli odgrywają w produkcji centralną rolę. Kontrola jakości zaczyna się więc już na etapie dostaw towarów i obejmuje cały proces gięcia i innych operacji produkcyjnych. W ramach kontroli końcowej następuje ostateczne sprawdzenie dokładności wymiarów oraz jakości powierzchni.

Produkt ma wysoką jakość, jeśli spełnione są następujące wymagania:

  • Jak najmniejsze odkształcenia przekroju.
  • Brak pofalowań na promieniu wewnętrznym.
  • Zachowana jest funkcja kształtowania.

Najlepiej samemu zapoznać się z naszymi certyfikatami:

Unser Zertifikat nach DIN EN ISO 9001:2015